APPEL A l’ARRÊT de l'INVASION d'AFRIN

La tentative d'invasion d'Afrin / Efrîn, le canton d'ouest du Rojava, le Kurdistan syrien, initiée le 20 janvier par l'armée turque en compagnie des djihadistes estampillés Armée syrienne libre continue de mettre à feu et à sang le nord-ouest syrien en causant un nombre croissant de victimes civiles.

Cet assaut nie les revendications de statut national du peuple Kurde, vise à anéantir tous leurs acquis. C’est la phase finale de la transformation de la Turquie et de toutes ses institutions en une tyrannie totalitaire, sunnite et islamiste en écrasant ce qui reste de la démocratie dans ce pays.

Pour atteindre son objectif, le régime de Recep Tayyip Erdoğan suit l'exemple de ses prédécesseurs dans l'histoire : il met au pas tous les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Universitaires, journalistes, intellectuels, et plus récemment médecins à travers leur association professionnelle (TTB) dont des membres du CA sont arrêtés,   toute personne se déclarant pour la paix, contre la guerre, tout opposant risque le même sort : la prison, le limogeage, la mort civile.

Les Etats-Unis, la Russie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre en tête, les grands acteurs de la guerre dans la région se taisent. Ils soutiennent avec plus ou moins de discrétion la situation actuelle, sont complices d'une fuite en avant dont la seule conséquence sera la polarisation des peuples du Rojava, de Syrie et de Turquie.

Nous

 • invitons toutes les personnes qui ont encore foi en la paix, l'égalité, la liberté, à se mobiliser pour arrêter cette guerre déclarée par un pouvoir politique sans légitimité et qui ne s'appuie que sur la violence
 • réclamons le retrait immédiat de l'armée Turque d'Afrin,
 • et serons toujours solidaires des peuples de Turquie qui expriment leur choix pour la paix.

Pour signer la pétition, veuillez envoyer votre nom et votre institution ou profession au afrin@solidarite-up.org


STOP THE INVASION OF AFRIN

Resulting in an increasing number of civilian victims, the invasion of the western canton of Rojava/Syrian Kurdistan Afrin/Efrîn by the Turkish army and Free Syrian Army-labelled jihadists brutally continues since January 20th.

Denying the claims of Kurds for a national status and aiming to destroy all their gains, this assault is an integral part of the objective to eliminate already crippled democracy in Turkey and to transform the country together with its institutions into an absolute Sunnite-Islamist tyranny.

Following similar examples in history to reach this objective, Erdogan regime tries to hold judicial, legislative and executive power in the same hands. Past and recent attacks against anyone criticizing war including academics, journalists, intellectuals and very recently doctors through their professional organization TTB, denouncing them as traitors, firing and arresting them is nothing but a civil death for anyone who is not a supporter of this regime.

Either with their silence or their open or discreet support, the main actors of the war in the region including the United States, Russia, Germany, France and the United Kingdom have already become accomplices to this assault. This will only lead to further polarization of the peoples of Rojava, Syria and Turkey.

We

 • invite all those who have not lost their faith in peace, equality and freedom to raise their voice in order to stop this dirty war declared by a political power without any legitimacy which relies only on pure violence against any criticism,
 • ask for an immediate retreat of the Turkish army from Afrin,

express our deep solidarity with the people of Turkey who yearn for peace through the voice of their intellectuals, academics and doctors.

To sign the petition, please send an e-mail with your name and your institution or profession to afrin@solidarite-up.org


NEXÊR JI BO DAGIRKIRINA EFRÎNÊ

Erîş û dagirkeriya li ser devera Efrînê ku yek ji kantona Kurdistana Rojavayê ye, bi destê arteşa tirk û cihadîstên bi navê ÖSOyê di 20ê vê Çileyê de destpê kiribû bi hemû hovîtiya xwe ve hîn jî didome ku heta niha bûye sedema mirina gelek kesên sivîl.

Ev êrîş ku armanca wê dijraberiya daxwaziyên kurdan a ji bo statuyeke neteweyî û ji holêrakirina hemû destkevtiniyên wan e, di heman demê de beşeke girîng a ji wê planê ye ku armanc dike li Tirkiyeyê hêzên demokratîk ên mayî jî ji holê rake û hemû dezge û saziyên welat biguhezîne bo tîraniyeke sunne/îslamîst a seranser.

Weku hemû mînakên xwe yên li dîrokê, rejima Erdoğan jî ji bo ku bigêhe vê armanca xwe hewl dide ku saziyên wek dadgeh, hikûmet û parlamentoyê bi temamî têxe bin ferman û kontrola xwe.

Vê rejimê, tiştên ku berê niha ji bo akademîsyen, rewşenbîr û rojnamegeran pêk dianî, niha di şexsê rêveberên desteya navendî ya TTByê (Yekitiya Bizîşkên Tirk) de tîne serê bizîşkan ku herçî kesên aştîxwaz û dijraberî şer in, ew dibin xayînên welat, bi vî awayî tên desteserkirin, darizandin û ji karên xwe tên derxistin. Bi vî awayî mirina sivîl tê ferzkirin li ser herçî kesên ku ne alîgirên vê rejimê ne.

Di serî de DYE, Rûsye, Elmanye, Franse û Engilîstan, herçî dewletên ku li herêmê alîgirê şer in, çi veşartî çi eşkere be, bi piştgirîdan an bi bêdengiya xwe ji niha de bûne şirîkê vê tawanê. Dê tu encamek ji vê rewşê dernekeve ji bilî cemserkirin û berahevdana gelên Rojava, Sûrî û Tirkiyeyê.

Weku kesên îmzeyên wan li jêr,

 • Em vî şerî red dikin û demildest ji bo rawestandina vî şerê kirêt û neheq bang dikin herçî kesên ku baweriya xwe bi fikra wekhevî, azadî û aştiyê anîne bila dengên xwe hildin li dijî vê desthilatdariya hiqûqnenas ku tenê xwe sipartiye tundûtijiyeke req û eşkere ku tu rewatiyeke wê nemaye û qet tehemûlê nake li hember aliyên şernexwaz.
 • Em daxwazê dikin ku artêşa tirk demildest ji Efrînê derkeve,
 • Em radigihînin ku em ê her dem li aliyê gelên Tirkiyeyê bin ku ew rayên xwe yên aştiyê bi riya dengê rewşenbîr, akademîsyen û bizîşkên xwe ve diqîrin.

Ji bo îmzekirinê ji kerema xwe re nav û sazî an jî pîşeyê xwe bişînin vê navnîşanê:  afrin@solidarite-up.org


 

AFRİN'İN İŞGALİNE HAYIR

Türk ordusu ve ÖSO damgalı cihatçıların 20 ocak'ta Suriye Kurdistani Rojava'nın doğu kantonu, Afrin / Efrîn bölgesine yönelik başlattıkları ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan işgal ve saldırıları bütün vahşetiyle devam ediyor.

Kürtlerin ulusal statü taleplerini yok sayan, tüm kazanımlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu saldırı, aynı zamanda Türkiye’de demokrasiden geriye kalanları da bertaraf ederek ülkeyi tüm kurumlarıyla beraber mutlak bir sünni/islamcı tiranlığa dönüştürme hedefinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Tarihteki tüm benzerlerinin yaptığı gibi Erdoğan rejimi de bu hedefine yargı, yasama ve yürütme kurumlarını tümüyle kendi emir ve komutasına alarak ulaşmaya çalışmaktadır.

Bu rejimin, dün akademisyenlere, gazetecilere, aydınlara, bugün TTB merkez konseyi yöneticileri nezdinde doktorlara yaptığı gibi barıştan yana, savaşa karşı herkesi vatan haini ilan edip yargılama, tutuklama, işlerinden atma yolu ile kendisinden olmayan herkese dayattığı sivil ölümden başka bir şey değildir.

Başta ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere bölgedeki çatışmanın tarafı olan devletlerin gizli ya da açık destekleri ve suskunluklarıyla şimdiden birer suç ortağı konumuna düştükleri bu durumun Rojava, Suriye ve Türkiye halklarını daha da kutuplaştırmaktan başka bir sonucu olmayacaktır.

Aşağıda imzası olan bizler

 • savaşa karşı en ufak bir itiraza dahi tahammül gösteremeyen, hukuk tanımayan, çıplak şiddet dışında başka bir güce dayanmayan, hiçbir meşruiyeti kalmayan mevcut iktidarın ilan ettiği bu savaşı reddediyor ve eşitlik, özgürlük, barış fikrine inanan herkesi bu çirkin ve haksız savaşı bir an önce durdurmak için seslerini yükseltmeye çağırıyor,
 • Türk ordusunun Afrin'i hemen terketmesini talep ediyor ve
 • aydınlarının, akademisyenlerinin, doktorlarının sesiyle barış tercihlerini haykıran Türkiye halklarının her zaman yanında olacağımızı ilan ediyoruz.

İmza vermek için adınızı ve kurumunuzu veya mesleğinizi afrin@solidarite-up.org adresine gönderebilirsiniz.


APPELLO PER FERMARE L’INVASIONE DI AFRIN/EFRÎN

Il tentativo di invasione del territorio di Afrin­/Efrîn, il cantone occidentale del Rojava, il Kurdistan siriano, avviato il 20 gennaio da parte dell’esercito turco e dei jihadisti appartenenti all'Esercito Siriano Libero (ESL), continuano con estrema brutalità causando un numero crescente di vittime tra i civili.

Questo attacco, che nega le rivendicazioni nazionali del popolo curdo e mira ad eliminare tutti i diritti già ottenuti costituisce anche la fase finale della trasformazione della Turchia e di tutte le sue istituzioni in una tirannia totalitaria sunnita/islamista eliminando ciò che resta della democrazia in questo paese.

Per ottenere il suo obiettivo il regime di Erdogan segue l’esempio dei suoi predecessori nella storia, portando le istituzioni giudiziarie, legislative ed esecutive interamente sotto il suo comando. Universitari, giornalisti, intellettuali e più recentemente medici tramite i direttori del consiglio centrale di TTB (Associazione medica turca), tutte persone che si dichiarano per la pace, contro la guerra, tutti gli oppositori rischiano la stessa sorte: la prigione, il licenziamento, la morte civile.

I grandi attori della guerra nella regione, e in particolare, gli Stati Uniti, la Russia, la Germania e l’Inghilterra, che tacciono e sostengono con più o meno discrezione la situazione attuale, si sono resi complici di eventi che porteranno alla sola conseguenza di una polarizzazione dei popoli di Rojava, Siria e Turchia.

Noi

 • respingiamo questa guerra annunciata dal potere esistente che non tollera nemmeno la minima sfida alla guerra, non riconosce la legge, non riconosce nessun altro potere ma solo la violenza e non ha alcuna legittimità; invitiamo tutte le persone che credono nell'idea di uguaglianza, libertà e pace ad alzare le loro voci per fermare questa brutale e ingiusta guerra al più presto,
 • richiediamo all’esercito turco il ritiro immediato da Afrin,
 • dichiariamo che saremo sempre solidali con i popoli della Turchia che gridano le loro scelte di pace attraverso le voci degli intellettuali, academici, medici.

Puoi firmare la petizione inviando una e-mail a afrin@solidarite-up.org con il tuo nome e la tua istituzione o professione.


 

STOPPT DIE INVASION IN AFRIN!

Die wachsende Zahl ziviler Opfer ist die Folge der Invasion in Afrin/ Efrîn, dem westliche Kanton von Rojava, des syrischen Kurdistans, welche die türkische Armee, unterstützt von Dschihadisten, die sich als Freie Syrische Armee bezeichnen,  am 20. Januar diesen Jahres begann.

Der Angriff weist die Forderung des kurdischen Volks nach einem nationalen Status zurück und intendiert, all seine bisherigen Errungenschaften zu zerstören. Er ist auch ein letzter Schritt im Versuch, die Reste der Demokratie in der Türkei zu beseitigen und  das Land und dessen Institutionen in eine totalitäre, sunnitisch-islamistische Tyrannei zu überführen.

Um sein Ziel zu erreichen, nimmt sich das Regime Recep Tayyip Erdogans ein Beispiel an seinen historischen Vorgängern und hebt die Trennung der judikativen, legislativen und exekutiven Macht auf. Akademiker und Akademikerinnen, Intellektuelle, Journalisten und Journalistinnen und zuletzt auch führende Mitglieder der Türkischen Ärztevereinigung (TTB), alle, die sich für den Frieden und gegen den Krieg aussprechen, riskieren Verhaftung, Entlassung, einen bürgerlichen Tod.

Die großen Akteure in den Konflikten dieser Region - USA, Russland, Deutschland, Frankreich und Großbritannien -  machen sich, indem sie schweigen oder die aktuelle Situation mehr oder weniger direkt unterstützen, zu Komplizen dieses Angriffs, der unweigerlich die Völker von Rojava, Syrien und der Türkei weiter spalten wird.

Wir

 • laden all diejenigen ein, die den Glauben an Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit nicht verloren haben, sich aktiv für ein Ende dieses schmutzigen Krieges einzusetzen, den eine politische Kraft ohne Legitimität erklärt hat
 • fordern den sofortigen Rückzug der türkischen Armee aus Afrin
 • bekunden unsere tiefe Solidarität mit den Menschen in der Türkei, die ihren Wunsch nach Frieden u.a. mit den Stimmen ihrer Intellektuellen, ihrer Akademikerinnen und Akademiker und ihrer Ärzte und Ärztinnen zum Ausdruck bringen.

Sie unterzeichnen diese Petition, indem Sie eine Email mit Ihrem Namen, sowie Ihrer Institution oder Ihrem Beruf an afrin@solidarite-up.org senden.


News from Afrin /Afrin’den Haberler / Les Infos sur Afrin

Syrie: un temple vieux de 3000 ans détruit par les raids aériens turcs [Le Figaro]

La direction générale des antiquités et musées du pays a confirmé «la destruction du temple de Aïn Dara, l’un des édifices archéologiques les plus importants construits par les Araméens en Syrie» dimanche. Un expert archéologique déplore une «catastrophe» similaire aux ravages causés à Palmyre et s’inquiète pour le reste du patrimoine syrien. Dévasté depuis 2011 […]

L’armée turque intensifie ses raids sur l’enclave kurde d’Afrine en Syrie [Le Point]

L’armée turque a intensifié mardi ses raids aériens sur la région kurde d’Afrine dans le nord de la Syrie, plus d’une semaine après le lancement d’une offensive visant à chasser les combattants kurdes de ce secteur frontalier de la Turquie. L’opération contre la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG), a été […]

Offensive en Syrie: la Turquie cherche à museler les voix critiques [Le Point]

Les autorités turques ont arrêté mardi onze membres d’une association de médecins ayant critiqué l’offensive turque en cours dans le nord de la Syrie, durcissant leur campagne visant à mettre au pas toute voix discordante. L’Union des médecins de Turquie (TTB) a annoncé à l’AFP que les 11 membres de son instance dirigeante, le Conseil central, dont […]

For More / Daha Fazlası / En Suite